სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლის მოკლე ისტორია      
         
              სოფელ ხალიფაურში 1911 წელს გაიხსნა სკოლა. 1934 წელს სკოლა გადაკეთდა არასრულ საშუალო სკოლად. 1956 წელს რვაწლიანი სკოლა გადაკეთდა საშუალო სკოლად. 1970 წლის 12 სექტემბრიდან სკოლა გადავიდა ახალ შენობაში. რომელშიდაც დღემდე იმყოფება. 2005 წლიდან რეორგანიზაციის შედეგად სკოლას შეუერთდა მღვიმევის დაწყებითი სკოლა. სკოლაში სწავლობს 103 მოსწავლე. რომელსაც ემსახურება 24 პედაგოგი.