ფოტო გალერეა

სიახლეები 


აკაკი წერეთლის ,, გამზრდელი" VIII კლასი

11/16/2016აკაკი წერეთლის ,, გამზრდელი" VIII კლასი

11/16/2016აკაკი წერეთლის ,, გამზრდელი" VIII კლასი

11/16/2016

4/18/2016

4/18/2016ჯიპრაიდის გაკვეთილი სკოლაში

4/15/2016ჯიპრაიდის გაკვეთილი სკოლაში

4/15/2016ჯიპრაიდის გაკვეთილი სკოლაში

4/15/2016ჯიპრაიდის გაკვეთილი სკოლაში

4/15/2016ჯიპრაიდის გაკვეთილი სკოლაში

4/15/2016ჯიპრაიდის გაკვეთილი სკოლაში

4/15/2016ჯიპრაიდის რესურსები ხალიფაურის საჯარო სკოლაში

4/12/2016ჯიპრაიდის რესურსები ხალიფაურის საჯარო სკოლაში

4/12/2016ჯიპრაიდის რესურსები ხალიფაურის საჯარო სკოლაში

4/12/2016

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

10/21/2015

©2014-2015     www.Khalipaurischool.edu.ge        Design by: Maka Bregvadze