ტექნიკური პერსონალი 
  • ნინელი ყაველაშვილი დამლაგებელი
საშუალო
  • გულნაზი თაბაგარი დამლაგებელი
საშუალო
  • ელგუჯა თაბაგარი დარაჯი
საშუალო
  • დემური გაფრინდაშვილი დარაჯი
საშუალო
  • თამარი გაფრინდაშვილი
საშუალო